Centrum Urazowe SPSK NR 4 w Lublinie

Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Lublinie

Centrum Urazowe w Lublinie jest jednym z 14 tego typu miejsc w całej Polsce.
To właśnie tu trafiają pacjenci z najcięższymi urazami np. po wypadkach komunikacyjnych. Centra zapewniają całościową i szybką diagnozę
i wielospecjalistyczne leczenie.

Projekt polegał na utworzeniu sali operacyjnej, w której możliwe jest przeprowadzenie  całego spektrum zabiegów przez lekarzy różnych specjalizacji.
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany metody operacji bez konieczności przewożenia pacjenta w inne miejsce.

Dla pacjenta oznacza to bezpieczniejsze leczenie, szybszą operację i krótszy pobyt w szpitalu.

Wartość inwestycji wynosi ponad 2,7 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 1,7 mln zł.