Centrum Onkologii w Warszawie

Centrum Onkologii jest największą placówką onkologiczną w Polsce. Rocznie hospitalizowanych jest tu ok. 20 tys. pacjentów.

Centrum realizuje różne projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Jednym z nich jest modernizacja zakładów radioterapii. Najważniejszym jej elementem jest zakup 4 akceleratorów. Działanie tego sprzętu polega na skierowaniu cząstek protonów precyzyjnie w ognisko nowotworu, minimalnej ingerencji w zdrowe tkanki i bez ryzyka uszkodzenia innych narządów.

To metoda, która zapewnia wysoką skuteczność leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.

Wartość inwestycji wynosi blisko 47 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ok. 37,3 mln zł.