Centrum Onkologii
w Warszawie
Centrum Urazowe
SPSK NR 4
w Lublinie
Lądowisko i Szpitalny
Oddział Ratunkowy
w Chorzowie
Centrum Symulacji Medycznej
w Gdańsku
Centrum Symulacji Medycznej
w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej
w Olsztynie
Centrum Symulacji Medycznej
w Białymstoku